HGSS - Stanica Krapina    

13/05/2017

Prezentacija HGSS-a na Belecgradu
U sklopu terenske nastave Medicinskog učilišta Srednje škole Bedekovčina u petak 12. svibnja održana je prezentacija rada i opreme Hrvatske gorske službe spašavanja kod planinarskog doma na Belecgradu.

U sklopu terenske nastave Medicinskog učilišta Srednje škole Bedekovčina u petak 12. svibnja održana je prezentacija rada i opreme Hrvatske gorske službe spašavanja kod planinarskog doma na Belecgradu.


Učenicima trećeg i četvrtog razreda prezentirana je organizacija te način funkcioniranja i djelovanja HGSS-a. Demonstriran je rad sa opremom koja se koristi u akcijama spašavanje, rad sa transportnim sredstvima, dio medicinske opreme koju koristi HGSS te kratka prezentacija rada potražnog tima. Postavljajući brojna pitanja, preko 50 učenika i njihovih profesora veoma aktivno je sudjelovalo u prezentaciji i pokazalo izniman interes za rad i djelovanje HGSS-a.
natrag HGSS STANICA KRAPINA