HGSS - Stanica Krapina    

25/04/2016

Stijenska vježba HGSS stanice Krapina

Na stijeni pokraj Lobora članovi Stanice Krapina uvježbavali su tehnike spašavanja iz stjene i spašavanje paraglidera s drveća.

U subotu, 23. travnja, na stijeni pokraj Lobora (zapadna strana Ivanščice) održana je redovna godišnja stijenska vježba Stanice Krapina. Inače, to je jedna od dvije postojeće stijene na području Krapinsko-zagorske županije (druga je Pokojec). Širina te stijenovite barijere je oko 70 metara, a na središnjem dijelu ima 30-metarsku verikalu s prevjesom u podnožju. Prošle godine članovi Stanice uredili su je za penjanje i vježbe spašavanja.

Na vježbi je sudjelovalo 19 članova Stanice. Nakon ponavljanja svih uzlova koji su se poslije koristili za zahvate u stijeni, izrade raznih vrsta sidrišta, navezivanja na univerzalnu brdsku nosiljku (Mariner), individualnog spuštanja niz stijenu, izvedeno je spuštanje spašavatelja do „unesrećenog“ u stijeni te vježbe tehnika podizanja.

Budući da je Stanica već imala i intervencije spašavanja paraglidera koji su pali na drveće, upoznavanjem sa specijalnom opremom i tehnikama te vrste spašavanja posvećena je velika pozornost te je izvedena i takva vježba u obližnoj šumi.

Obje održane vježbe imale su i funkciju pripreme nekoliko članova Stanice koji će uskoro izaći na ispit za gorskog spašavatelja.

Galerija sa slikama

natrag Darko Berljak