HGSS - Stanica Krapina    

06/03/2016

Zimska vježba Stanice Krapina
U sklopu redovitih godišnjih aktivnosti HGSS Stanica Krapina održala je 05.03.2016. zimsku vježbu na Medvednici u predjelu Horvatovih stuba. U prvom dijelu vježbe odslušana su predavanja o lavinama, lavinskim primopredajnicima i sondiranju, a nakon predavanja odrađena je i vježba na istu temu. U drugom dijelu uvježbavale su se tehnike izrade sidrišta i rad sa nosilima za snijeg. Na kraju je odrađena i simulacija spašavanja unesrećenog kao i transport. Uz dobre vremenske uvjete ovime je vježba privedena kraju.
natrag Nenad Capar